logo
logo

สินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัย COVID-19

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

คุณสมบัติผู้กู้/ผู้ลงทะเบียน

  • เป็นผู้ใช้บริการ MyMo มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
  • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
  • ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

*เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

banner

ลงทะเบียนรับสิทธิ การสมัครสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัย COVID-19

เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งาน MyMo

คำเตือน : ธนาคารออมสิน ให้กู้ผ่านแอป MyMo เท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้าง ชักชวนผ่านช่องทางอื่น

รายละเอียดสินเชื่อ

loan detail